NavigationQuy Định Mới Về Thể Thức

Gia Nhập Giáo Xứ Và Nguyệt Liễm

Hơn 29 năm về trước, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang sơ khai được thành hình trong một căn hộ tại khu chung cư đường Halsey. Nơi đó, một nhóm giáo dân Việt Nam tị nạn, dưới sự hướng dẫn của LM Cao đăng Minh, tụ họp để dâng thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện.

Ngày nay, giáo xứ chúng ta có những cơ sở khang trang tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 3 mẫu là nhờ biết bao công lao khó nhọc của các Linh Mục, tu sĩ, và sự đóng góp rất nhiều công sức của các giáo dân. Thời gian đầu, mỗi gia đình đã đóng góp $720 vào nỗ lực mãi tạo khu vực giáo xứ hiện nay. Từ đó số tiền $720 này trở thành lệ phí gia nhập giáo xứ cho mỗi gia đình. Sau đó, trong công trình xây dựng ngôi Thánh Đường dâng kính Đức Mẹ Lavang, mỗi gia đình lại đóng góp hai đợt, mỗi đợt $1,200.

Ngoài ra còn hằng trăm vị ân nhân đã hy sinh thì giờ, tiền bạc để giúp cho giáo xứ được như ngày hôm nay. Từ những cụ già chắt chiu từng đồng trợ cấp xã hội cho đến những thương gia mạnh thường quân rộng lòng hảo tâm, tất cả đã đóng góp rất nhiều để xây dựng nhà Chúa. Trong số những vị ân nhân đó có vị còn đang hiện diện nơi đây và nhiều vị khác đã được Chúa gọi về. Xin Thiên Chúa toàn năng và Mẹ Lavang nhân từ ban mọi ơn lành xuống cho gia đình và con cháu quý vị.

Giáo xứ chúng ta đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn kiện toàn tổ chức để đáp ứng những nhu cầu của mọi thành phần giáo dân, từ các vị cao niên đến lớp trẻ, từ các vấn đề phụng vụ đến gia đình. Để đáp ứng những nhu cầu này, chúng ta cần sự hợp tác rộng rãi của mọi người trong giáo xứ.

Trong tinh thần kêu gọi hợp tác cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho tất cả mọi người trong đại gia đình Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo tồn Giáo Xứ, với sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, BCH/HĐGX xin được thông báo đến quý vị Quy Định Mới Về Thể Thức Gia Nhập Và Nguyệt Liễm của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang như sau:

 1. THỂ THỨC GIA NHẬP:
  1. Thủ tục hành chánh:
  2. Thủ tục tài chánh:
   • Xin đóng $250.00 cho một gia đình mới gia nhập.
 2. NGUYỆT LIỄM
  • Xin mỗi gia đình hay hộ độc thân đóng $20.00 mỗi tháng ($240.00 một năm).
  • Nguyệt liễm có thể đóng hàng tháng, mỗi 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng hay đóng một lần cho một năm. Tùy vào khả năng và sự lựa chọn của quí vị muốn đóng theo hình thức nào, văn phòng GX sẽ cố gắng dựa vào đó để xin được nhắc nhở quí vị.
  • Nhiệm vụ đóng nguyệt liễm được bắt đầu từ tháng kế tiếp, sau ngày gia nhập Giáo xứ.
 3. CHI TIẾT ÁP DỤNG QUI ĐỊNH MỚI
  1. Các gia đình đã điền đơn gia nhập giáo xứ trước ngày 01-09-2003 và đã đóng tiền, cho dù nhiều hay ít hơn $250.00 thì được công nhận là thành viên của Giáo xứ Đức Mẹ Lavang. Đối với những người trong trường hợp này thì GX sẽ không hoàn trả lại hoặc yêu cầu đóng thêm, xin quí gia đình tham gia và đóng góp vào chương trình nguyệt liễm.
  2. Các gia đình đã điền đơn gia nhập GX từ ngày 01-09-2003 đến ngày quy định mới này được ban hành và đã đóng tiền gia nhập GX.
   • Nếu đóng dưới $250.00, VPGX sẽ thông báo và liên lạc với các gia đình để đóng cho đủ $250.00 sau ngày ban hành qui định mới này.
 4. GHI CHÚ:
  • Nếu có điều gì thắc mắc, xin kính mời quí vị đến VPGX vào các ngày Chúa nhật (10:00 AM- 02:00 PM) để biết thêm chi tiết.
  • Quí gia đình đã thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại xin vui lòng cho VPGX biết để cập nhật danh sách Gia Đình Công Giáo Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Đơn Gia Nhập Giáo Xứ

Xin Chú Ý: Muốn mở và in đơn bạn phải có Acrobat Reader. Bấm Download nếu bạn chưa có. Download