NavigationBản Hướng Dẫn Xin Bí Tích Hôn Phôi

(Sẽ được bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008)

Mục đích bản hướng dẫn này là để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang.

 1. Thủ tục làm tại văn phòng Giáo xứ:
  1. Lấy đơn và nộp đơn tại VPGX, phải bổ túc đầy đủ và hoàn tất hồ sơ ít nhất là 06 tháng trước ngày cử hành lễ cưới. (Xin bấm vào đây để lấy đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối)
  2. Chọn ngày giờ trong thời khoá biểu của Giáo Xứ, ưu tiên cho người nộp đơn trước. GX có thể tổ chức lễ cưới tại nhà thờ lớn và nhà nguyện vào các ngày Thứ Bảy, lúc 11:00 sáng và 02:00 chiều.
  3. Trở lại VPGX trong vòng 02 tuần lễ để xác định hoặc thay đổi ngày giờ đã chọn. Thời gian 02 tuần lễ là để hai gia đình sắp xếp các công việc như nhà hàng ....Nếu không sẽ mất ngày đã chọn.
 2. Thủ tục điều tra hôn phối:
  1. Làm hẹn để gặp cha Chánh Xứ.
  2. Gặp cha chánh xứ: gồm 2 anh chị và cha mẹ đôi bên với các giấy tờ sau:
   1. Sổ Gia Đình Công Giáo của hai gia đình. (Tốt nhất là có hai sổ Gia Đình Công Giáo ở Hoa Kỳ và sổ Gia Đình Công Giáo cũ từ Việt Nam)
   2. Giấy chứng nhận rửa tội của hai anh chị.
   3. Nếu một người mới từ Việt Nam qua chưa quá 03 năm thì phải có giấy chứng nhận độc thân của Linh Mục chánh xứ từ Việt Nam.
   4. Nếu đã có giấy chứng nhận kết hôn phần đời với người khác tôn giáo thì cần giấy chứng nhận ly hôn của tòa án.
   5. Giấy chứng nhận đã hoàn tất lớp giáo lý hôn nhân của hai anh chị.
    (Xin bấm vào đây để lấy đơn xin Học Giáo Lý Hôn Phối)
    Hay bấm vào đây để lấy đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng nếu cần
   6. Nếu có hôn phối Công Giáo trước đó thì cần có văn thư của Tòa Án Điạ Phận cho phép hủy hôn phối trước.
  3. Cha chánh xứ sẽ thông báo kết qủa điều tra hôn phối cho hai anh chị.
 3. Chuẩn bị lễ cưới.
  1. Một linh mục trong Giáo Xứ sẽ cử hành lễ cưới.
  2. Chỉ có các linh mục thuộc GX Đức Mẹ LaVang mới được phép ban bí tích hôn phối.
  3. Nếu gia đình muốn Thánh Lễ đồng tế thì tự mời các cha (trong GX hoặc cha khách)..
  4. Cha chánh xứ sẽ chỉ định ngày giờ cho đôi nam nữ và gia đình tập các nghi thức
  5. Để thánh lễ được tôn nghiêm, các nghi thức trong nhà thờ phải tuân theo các qui định của GX về trang trí, các phù dâu, phù rể, các em cầm bông, mang nhẫn cưới, quay phim, chụp hình….
  6. Có thể nhờ GX in sách lễ cưới, giá hiện nay là $2.00 một cuốn. (Xin bấm vào đây để lấy đơn In Sách Lễ Cưới)
 4. Lệ phí.
  1. Nếu một trong hai anh chị có tên trong sổ nhân danh của GX thì không phải đóng lệ phí nhà thờ.
  2. Các giáo dân không thuộc GX Đức Mẹ La Vang thì đóng lệ phí nhà thờ như sau:
   1. Nhà thờ lớn: $250.00
   2. Nhà nguyện: $150.00
  3. Các đôi tân hôn được kêu gọi giúp đỡ vào quỹ:
   1. Ca đoàn: $200.00
   2. Người hướng dẫn tập các nghi thức: $30.00
   3. Giúp lễ: $40.00
   4. Dọn dẹp: $20.00

  Bản Hướng Dẫn Xin Bí Tích Hôn Phôi dưới dạng pdf.

  Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

  Đơn Xin Học Giáo Lý Hôn Phối - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

  Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

  Đơn In Sách Lễ Cưới - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

  Xin Chú Ý: Muốn mở và in đơn bạn phải có Acrobat Reader. Bấm Download nếu bạn chưa có. Download