NavigationChương Trình Sinh Hoạt Giáo Xứ năm 2014

Lịch Giáo Xứ 2014 (Treo Tường) - (Cần Adobe Flash Player)

Ngày Các Ngày cần biết Thánh Lễ - Sinh Hoạt
Tết Tây Chúa Nhật 1 tháng 1 Maria Mẹ Thiên Chúa - Happy New Year 9:00 AM & 11:00 AM
Thứ Năm 30 tháng 1 Lễ Giao Thừa 7:00 PM Đức TGM chủ tế
Thứ Sáu 31 tháng 1 Mùng Một Tạ Ơn Thiên Chúa 12:00 PM; 7:00 PM
Thứ Bảy 1 tháng 2 Mùng Hai cầu cho ông bà cha mẹ 7:30 AM & 6:00 PM
Chúa Nhật 2 tháng 2 Mùng Ba cầu cho công ăn việc làm 7:30 AM & 9:00AM; 11:00AM and 6:00 PM
Thứ Tư 5 tháng 3 Thứ Tư Lễ Tro 7:30 AM & 12:00PM & 7:00 PM
10-13 tháng 4 Tĩnh tâm Mùa Chay   5:30PM - 6:20PM
Tuần Thánh
Thứ Năm 17 tháng 4 Thánh Lễ Tiệc Ly Nghi Thức rửa chân & Chầu Thánh Thể @ 7:00 PM
Thứ Sáu 18 tháng 4 Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa
Ngắm Đàng Thánh Giá ngoài trời 6:00 PM
Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá Ngay sau khi ngắm Đàng Thánh Giá
Ngắm 15 & Táng xác 9:30 PM - 11:30 PM
Thứ Bảy 19 tháng 4 Đại lễ Vọng Phục Sinh
Ngắm Đàng Thánh Giá trong nhà thờ 7:00 PM
Ngắm 5
Dọn nhà thờ 9:30 PM
Lễ Vọng Phục Sinh & Rửa tội Tân tòng 10:00 PM
Chúa Nhật 20 tháng 4 Lễ Phục Sinh Sunday 9:00 AM & 11:00 AM
Chúa Nhật 4 tháng 5 Rước Lễ lần đầu lớp XTRL Thánh Lễ @ 4:00 PM
Chủ Nhật 11 tháng 5 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Thánh Lễ @ 4:00 PM
Chúa Nhật 1 tháng 6 Lễ Phát Phần Thưởng Thánh Lễ lúc 1:00PM trong Nhà Thờ
Chúa Nhật 8 tháng 6 Lễ bế giảng niên học Lễ Ngoài Khán Đài lúc 9:00AM
4-6 tháng 07 - Hành hương 2014
Thứ Sáu 4 tháng 7 Khai Mạc HH 2014 & Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tháng Lễ @ 7:00 PM
Thứ Bảy 5 tháng 7 Sinh Hoạt (TBA)
Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Tại Khán Đài @ 7:00 PM
Chúa Nhật 6 tháng 7 Đại Lễ HH 2014 Tại Grotto @ 10:00 AM - 2:00 PM
Thứ Bảy 19 tháng 7 Lễ Khấn DMTG Thánh Lễ @ 10:00 AM
Chúa Nhật 17 tháng 8 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lễ Bổn Mạng GX Thánh Lễ 9:00 AM
Chúa Nhật 14 tháng 9 Khai Giảng Trường GL-VN Thánh Lễ ngoài khán đài lúc 9:00AM
Chúa Nhật 14 tháng 9 Trung Thu 2:30pm - 8:00pm
Thứ Bảy 1 tháng 11 Lễ Các Thánh Thánh Lễ 7:30 AM & 12:00 PM
Chúa Nhật 2 tháng 11 Lễ Các Đẳng LH - Chiến sĩ trận vong, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm 6:00 PM
Thứ Hai 3 tháng 11 Cầu cho CLH Mồ Côi, Người Vượt Biển, Nạn nhân Khủng Bố và Bão Lụt. 6:00 PM
Thứ Ba 4 tháng 11 Cầu cho Linh Mục Tu Sĩ (ĐC. Cornelius Power, ĐC. Paul Waldschmidt, Cha Phaolô, Cha Gioan Baotixita..) - Đ.Ô Morton Park & Ân nhân trong GX 6:00 PM
Thứ Bảy 8 tháng 11 Cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang Gethsemani 9:00 AM
Thứ Năm 27 tháng 11 Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Thánh Lễ 9:00 AM & 11:00 AM
Chúa Nhật 24 tháng 11 Lễ Chúa Kitô Vua Thánh Lễ 7:00 AM & 9:00AM & 11:00 AM
Thứ Hai 24 tháng 11 Lễ Các Thánh TĐ Việt Nam Thánh Lễ 6:00 PM
Thứ Hai 8 tháng 12 Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Thánh Lễ 7:30 AM & 12:00 PM & 7:00PM
Ngày 11-14 tháng 12 Tĩnh Tâm Mùa Vọng TBD
Thứ Bảy 20 Tháng 12 Trình diễn Thánh ca 7:00pm
Thứ Tư Ngày 24 tháng 12 Lễ Vọng Giáng Sinh 5:30pm lễ Thiếu Nhi - 08:30pm toàn GX
Thứ Năm Ngày 25 tháng 12 Lễ Giáng Sinh Thánh Lễ 9:00 AM & 11:00 AM

Bổn Mạng & Thụ Phong Linh Mục

Ngày Lễ Bổn Mạng
14 tháng 1 Thụ Phong LM Cha Rạng 14 tháng 1 năm 2012
25 tháng 1 Thánh Phaolô TĐ Bổn Mạng Nhóm Cursillo
5 tháng 3 Thánh Đaminh Saviô Bổn Mạng Ban Giúp Lễ
19 tháng 3 Thánh Giuse Bổn Mạng Giuse Đặng Hoàng Nhật
19 tháng 3 Thánh Giuse Bổn Mạng Dòng MTG Đà Lạt & Hội Bảo Trợ
29 tháng 4 Thụ Phong LM Đức Ông Ninh April 29, 1967
1 tháng 5 Thánh Giuse Thợ & Thụ phong LM Bổn Mạng & Thụ phong LM Cha Hậu May 1, 1969
19 tháng 5
(Sau CN 7 Phục Sinh)
Lễ Chúa TTHX Bổn Mạng CĐ Thanh Niên & Nhóm Chúa Ba Ngôi
24 tháng 5 Thụ phong LM Cha Đạt May 24, 2003
26 tháng 5 Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng Bổn Mạng Nhóm Thăm Viếng Bệnh Nhân
4 tháng 6 Thụ phong LM Cha Nhật June 4th, 2011
22 tháng 6
(Sau CN Chúa Ba Ngôi)
Lễ Mình & Máu TC Bổn Mạng Ban TTVTT + PT Thiếu Nhi TT
29 tháng 6 Thánh Phêrô Bổn Mạng Cha Rạng
7 tháng 7 Thụ Phong LM Cha Điều
25 tháng 7 Thánh Giacôbê Bổn Mạng Đức Ông Ninh
29 tháng 7 Thánh Matta Bổn Mạng Ban Ẩm Thực
8 tháng 8 Thánh Đa Minh Bổn Mạng Cha Điều
15 tháng 8 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Hội Ái Hữu Vinh
24 tháng 8 Thánh Bartôlômêô Bổn Mạng Cha Đạt
27 tháng 8 Thánh Monica Bổn Mạng CBMCG
29 tháng 9 Lễ Tổng Lãnh TT Micae Bổn Mạng Ban ANTT
7 tháng 10 Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng ĐH Trà Cổ
18 tháng 10 Thánh Sử Luca Bổn Mạng Ban Đọc Sách
23 tháng 11
(Sau CN 33 Thường Niên)
Lễ Chúa Kitô Vua Bổn Mạng Đoàn LMTT
24 tháng 11 Các Thánh Tử Đạo VN Bổn Mạng CĐ Lavang
8 tháng 12 Đức Mẹ Vô Nhiễm Bổn Mạng ĐH Tam Tòa + Kênh 5 + Ca Đoàn Hồng Ân
29 tháng 12 Lễ Thánh Gia Bổn Mạng Hội PHHS + Nhóm Thăng Tiến HN

Họp Thường Kỳ Toàn Giáo Xứ

Ngày Mục Đích Giờ và Địa Điểm
Thứ Bảy 18 tháng 1 năm 2014 Tổng Kết Năm 2013 & Chuẩn Bị Tết Nguyên Đán 7:15PM Tại Phòng La San
Thứ Bảy 8 tháng 3 năm 2014 Chuẩn bị chương trình Phục Sinh 7:15PM Tại Phòng La San
Thứ Bảy 17 tháng 5 năm 2014 Chuẩn bị Hành Hương 7:15PM Tại Phòng La San
Thứ Bảy 26 tháng 7 năm 2014 Chuẩn bị Bổn mạng GX & Trại hè 7:15PM Tại Phòng La San
Thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014 Chuẩn bị Lễ các linh hồn & Trung Thu 7:15PM Tại Phòng La San
Thứ Bảy 8 tháng 11 năm 2014 Chuẩn bị lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh 7:15PM Tại Phòng La San

Back on top ^