Lễ Nhậm Chức Chánh Xứ 02/20/2010


                          


Cha Tân Chánh XứTrở Về Trang Chính