NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [2 of 28] next

slideshow image
Gia Đình Đầu Tiên: Cha Cao Đăng Minh với một số gia đình Công Giáo đầu tiên đặt chân đến Portland vào mùa Hè 1975 

Bắt Đầu slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính