NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [3 of 28] next

slideshow image
"Thánh Đường 83": Chung cư số 83 là nơi Cha Cao Đăng Minh mướn để cử hành các Thánh Lễ và phụng vụ từ năm 1975 cho đến 1978 

Bắt Đầu slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính