NavigationThánh Ca

Nhạc sĩ LM KIM LONG
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi.

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa còn mang thân thể nặng nề là con luôn mê mãi trần thế.

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán.

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao yếu hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.Tiếng hát Elvis Phương

Về Trang Thánh Ca ^