NavigationĐiều Hành Giáo Xứ

Quý Linh Mục:

Cha Chánh Xứ - Pastor

LM. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Quý Cha Phó Xứ - Parochial Vicars

LM. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD

LM. Phanxicô Saviê Nguyễn Văn Vinh, SDD

LM. Giuse Võ Đình Thanh, SDD

Quý Thầy Sáu - Deacon

Thầy Sáu Giuse Nguyễn Nam Tiến

Hưu Dưỡng:

Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh

LM. Giuse Nguyễn Đức Hậu

Quý Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Miền Portland Oregon:

Sơ Phụ Trách

Sơ Maria Bùi Kim Chi, MTG

Hội Đồng Giáo Xứ - Nhiệm Kỳ 2015-2019:

Chủ Tịch - Chair Person

Anh Phanxicô Saviê Đỗ Văn Hải

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Anh Giuse Nguyễn Công Hòa

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Anh Giuse Nguyễn Chính Thanh Liêm

Tổng Thư Ký

Anh Phêrô Vũ Duy Hiển

Văn Phòng Linh Mục Chánh Xứ

Sr MaryJosephine Đoàn T. Thái Phương, MTG

Ban Tài Chánh

Chị Theresa Nguyễn Tuyết Mai - Trưởng Ban
Bà Nguyễn Báu (Kiểm Ngân)
Anh Đôminicô Phan Anh Thông (Philip) - Trưởng Ban Gây Quỹ
Chị Maria Teresa Châu Thiên Ân
Chị Theresa Nguyễn Thái Trang

Văn Phòng Giáo Xứ

Chị Nguyễn Loan
Anh Trần Quách Linh
Chị Nguyễn Mai Khanh

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

LM. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD- Hiệu Trưởng
Sơ Têrêsa Ngô Thị Kim Anh, MTG - Trưởng Ban Giáo Lý
Thầy Giuse Phạm Hoàng Ân - Trưởng Ban Việt Ngữ

Ban Phụng Vụ

Anh Gioan Baotixita Đinh Quang Phước (Điều Phối)
Ông Giuse Nguyễn Chính Lành (Thừa Tác Viên Thánh Thể)
Ông Nguyễn Sơn (Thừa Tác Viên Lời Chúa)
Anh Nguyễn Quân (Giúp Lễ)

Ẩm Thực

Chị Maria Võ Kim Loan

An Ninh - Trật Tự

Anh Vũ Sinh

Ban Khanh Tiết

Ông Phaolô Phạm Bá Cảnh

Ban Kỷ Thuật

Anh Giuse Nguyển Thanh Thiện(Âm Thanh)
Anh Đôminicô Châu Quốc Hòa (Âm Thanh)
Anh Giuse Vũ Quốc Bảo (Phim Ảnh)
Anh Bùi Tường (Kỷ Thuật)

Ban Lễ Tân

Chị Theresa Võ Hoàng Lan

Ban Trang Trí

Anh Lê Quang Hồng

Ban Quản Lý Cơ Sở

Anh Phêrô Vũ Mạnh(Xây Dựng)
Anh Matthias Bùi Minh Triết (Bảo Trì)
Anh Nguyễn Tiến (Cây Cảnh)

Ban Công Tác Pháp Lý

Anh LS Trần Hữu Thành

Ban Xã Hội

Ông Lê Uyên
Bà Maria Lưu Thị Lam
Ông Trương Văn Tiến (Nhóm Thăm Viếng Bệnh Nhân)

Ban Ấn Loát

Anh Giuse Nguyễn Chiến


Back on top ^