NavigationĐiều Hành Giáo Xứ

Các Linh Mục:

Cha Chánh Xứ - Đại Diện Đức Tổng Giám Mục - Episcopal Vicar and Pastor

Đức Ông James Phạm Văn Ninh

Các Cha Phó Xứ - Parochial Pastors

LM. Joseph Vũ Hải Đăng SDD

LM. Joseph Nguyễn Đức Hậu

LM. Joseph Vũ Hoàng Phúc CSsR

Các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt:

Sr Đại Diện

Sr. Agatha Trần Thị Thúy Hằng

Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ - Nhiệm Kỳ 2007-2011:

Chủ Tịch - Chair Person

Ông Phạm Hoàng Ân

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Bà Đoàn Tố Hà

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Ông Vũ Văn Mạnh

Ban Tài Chánh

Cô Châu Ân Angela

Tổng Thư Ký

Ông Nguyễn Quang Toản

Ban Chấp Hành Hội Đồng Giáo Xứ:

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

LM. Joseph Vũ Hải Đăng SDD- Hiệu Trưởng
Soeurs Hoàng Nga - Trưởng Ban Giáo Lý
Thầy Phạm Hoàng Ân - Trưởng Ban Việt Ngữ

Ẩm Thực

Ông Nguyễn Biết

Xây Dựng Bảo Trì

Ông Nguyễn Triết

An Ninh - Trật Tự

Anh Đinh Phước

Ban Phụng Vụ

Ông Nguyễn Chính Lành

Ban Xã Hội

Bà Lưu Thị Lam


Back on top ^