NavigationTrường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang

Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang được thành lập vào khoảng năm 1980. Lớp học Việt Ngữ đầu tiên là niên khoá 1980-1981. Phụ trách ban giáo dục do Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh đảm nhiệm. Cha Chánh xứ lúc bấy giờ là Cha Vinh Sơn Cao Đăng Minh. Sỉ số học sinh lúc đó là khoảng 120 em từ Mẫu Giáo đến lớp Ba. Thành phần giảng viên được thành lập do một số anh chị em bạn hữu có tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, yêu quê hương, và ước mong với tấm lòng thiện nguyện sẽ giúp ích gì đó cho những người con Việt được sinh ra và lớn lên nơi xứ lạ quê người. Lúc đó ban giảng huấn Việt Ngữ có khoảng 8-10 giảng viên. Bộ sách giáo khoa Việt Ngữ đầu tiên do Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh soạn thảo.

Từ đó đến nay trường Giáo Lý và Việt Ngữ liên tục hoạt động và phát triển mạnh mẽ. Với con số học sinh ngày càng đông, thành phần giảng viên-cộng tác viên thiện nguyện cũng được gia tăng hầu đáp ứng nhu cầu và giúp cho việc giảng dạy có hiệu quả hơn. Cho đến nay trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang đã có đủ 13 cấp lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 12 và lúc cao điểm có hơn 1000 học sinh và trên 70 giảng viên-cộng tác viên.

Khai Giảng Niên Khóa 2014-2015

+ Phiếu Điểm và Đơn Ghi Danh đã gởi qua bưu điện ngày July 1st. Nếu chưa nhận được, xin liên lạc với VPGD vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 7.
+ Nộp đơn ghi danh và học phí: Xin gởi qua đường bưu điện và sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tại VPGD. Hạn chót ghi danh là Chúa Nhật, ngày 3 tháng 8, năm 2014. Nếu ghi danh sau ngày này, thì phải đóng $50.00 lệ phí trễ nếu còn chỗ. Vì phải xếp lớp cho các em học sinh nên chúng tôi sẽ KHÔNG nhận đơn ghi danh sau ngày 10 tháng 8, 2014. Văn Phòng Giáo Dục sẽ mở cửa sau các Thánh Lễ 9:00 và 11:00 giờ sáng ngày Chúa Nhật 13, 20, 27 tháng 7 và ngày 3, 10 tháng 8. VPGD sẽ gởi biên nhận và phiếu báo danh về cho quý vị trước ngày Khai Giảng (ngày 14 tháng 9) niên khóa 2014-2015.

Chỉ Dẫn Ghi Danh Niên Khóa 2014-2015

Qui Định Ghi Danh Niên Khóa 2014 - 2015

Đơn Ghi Danh cho Học Sinh Mới Niên Khóa 2014 - 2015

Đơn Ghi Danh cho Chương Trình Cập 3 Giáo Lý - Mục Vụ Giới Trẻ Niên Khóa 2014 - 2015