Nhà Thờ Mới

11731 SE Stevens Rd, Happy Valley, OR 97086
new hope church

Bên cạnh niềm vui của sự tăng trưởng của Giáo Xứ La Vang là những lo âu, nói đúng hơn là những lo sợ mà Đức Tổng Giám Mục, Cha Chánh Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ

  1. TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TRONG CÁCTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
  2. SỰ AN TOÀN CỦA CÁC EM HỌC SINHTRONG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ
  3. SỰ CĂNG THẲNG GIỮA HÀNG XÓM & GIÁO XỨ LAVANG

Như lời Đức Tổng Giám Muc,

Nhà thờ New Hope là một món quà mà Thiên Chúa đã tặng cho anh chị em Giáo Xứ Lavang, nơi này đều giải quyết và đáp ứng đủ các lo sợ trên cho chúng ta. “Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:8). Việc đóng góp để mua New Hope Church hoàn toàn là việc tự nguyện, Chúa biết rõ tấm lòng, hoàn cảnh và khả năng của anh chị em.