NavigationSứ Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon có sứ mạng:

A. Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.
B. Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.
C. Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.
D. Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Hình Ảnh Hành Hương 2018

Bấm vào đây để xem Hình Ảnh Hành Hương 2018
Bấm vào đây để xem Hình Ảnh Hành Hương 2018

Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019


+ Phiếu Điểm và Đơn Ghi Danh: Đã được gởi qua bưu điện nếu chưa nhận được, xin liên lạc với VPGD.
+ Nộp đơn ghi danh và học phí: Xin gởi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Giáo Xứ: 5404 NE Alameda Street, Portland, Oregon 97213, và sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tại Văn Phòng Giáo Xứ. VPGD sẽ gởi biên nhận về cho quý vị. Văn Phòng Giáo Dục sẽ mở cửa sau các Thánh Lễ 9:00 và 11:00 giờ sáng ngày Chúa Nhật 29 tháng 7 và ngày 5, 12 tháng 8.
+ Hạn chót ghi danh là Chúa Nhật, ngày 5 tháng 8, năm 2018. Nếu ghi danh sau ngày này, thì phải đóng $50.00 lệ phí trễ nếu còn chỗ. Vì phải xếp lớp cho các em học sinh nên chúng tôi sẽ KHÔNG nhận đơn ghi danh sau ngày 12 tháng 8, 2018.
+ Khai Giảng Niên Khóa 2018-2019: Ngày 9 tháng 9, năm 2018.

Chỉ Dẫn Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019

Qui Định Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019

Đơn Ghi Danh cho Học Sinh Mới Niên Khóa 2018 - 2019

Đơn ghi Danh Trại Hè

Trại Hè La Vang 2018

Trực Tiếp Truyền Hình

Bấm vào đây để xem Trực Tiếp Truyền Hình Thánh Lễ Chúa Nhật 9AM và 11AM PST Hằng Tuần


Thông Tin Hằng Tuần

(Move mouse over to pause the message)

Chương Trình Tang Lễ

Chương Trình Tang Lễ Cụ Cố Giuse Đinh Viết Chẩn
Chương Trình Tang Lễ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Kỳ

Our Lady of Lavang Parish

Xin chào mừng và cám ơn quý vị đến thăm Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang tại Portland, Oregon. Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland dưới sự chỉ thị của Đức Tổng Giám Mục Alexander K. Sample. Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh là cha Chánh Xứ cùng ba Linh Mục phụ tá được bổ nhiệm để hướng dẫn hơn 5,000 giáo dân Việt Nam. Giáo Xứ đã được thành hình và hoạt động từ mùa Hè năm 1975.

Our Parish has been in existence since the summer of 1975 and is part of the Archdiocese of Portland under the direction of Archbishop Alexander K. Sample. Rev. Dominic Pham Tinh is the Pastor of Our Lady of LaVang Church, along who serves this parish of more than 5,000 congregants with the assistance of three Parochial Pastors.


Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Chúa Nhật:
5:30pm Thứ Bảy:Kính Đức Mẹ
6:00pm - Chiều Thứ Bảy Lễ 1
7:00am - Lễ 2
9:00am - Lễ 3
11:00am - Lễ 4
1:00pm-Lễ 5 TN Nhà Thờ Lớn
1:00pm-Lễ 6 TN Nhà Nguyện
2:30pm - Lễ 7 Lào
5:00pm - CĐ Andre Dũng Lạc
6:00pm - Lễ Nhà Lớn
Lễ các hội đoàn:
9g00 am CN tại Nhà Thờ Lớn
Lễ Đoàn LMTT (Tuần thứ II)
Lễ CT TTHN (Tuần thứ III)
Lễ CBMCG (T7 đầu tháng)
(6g00 pm Nhà Thờ Lớn)

Thánh Lễ Ngày Thường:
5:30pm - Đọc Kinh
6:00pm - Thánh Lễ
Chầu Thánh Thể Thứ Sáu
(hằng tuần)

12:00pm - Thánh Lễ , Chầu.
5:30pm - Chầu Chung.
Chầu Thánh Thể Thứ Năm
(Đầu Tháng)

5:00PM -> 6:00PM.
Giải Tội
Thứ Hai->Thứ Sáu:5:30-6:00pm
Thứ Bảy:5:00-6:00pm
Rửa Tội
4:30pm Thứ Bảy Đầu Tháng
(Ghi danh trước 3 tuần)
Hôn Phối
(Ghi danh trước 6 tháng)

Trường GL-VN LaVang

9:00am - 10:20am Việt Ngữ
10:20am - 10:30am Giải Lao
10:40am - 11:55am Giáo Lý
11:55am – 12:40pm Ăn trưa
12:40pm - 12:55pm Xếp Hàng
12:55pm - 1:00pm Tập Hát
01:00pm – 02:00pm Thánh Lễ

Địa Chỉ Liên Lạc

5404 NE Alameda St
Portland, Oregon 97213
Điện Thoại: 503-249-5892
Fax: 503-249-1776
Khẩn Cấp - Xức Dầu:
971-506-6019
Thăm Viếng Bệnh Nhân:
(503)515-9542

Văn Phòng Qúi Cha

Giờ Mở Cửa:
Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9AM-12PM và 1PM-5PM

Văn Phòng Giáo Xứ

Giờ Mở Cửa:
Thứ Bảy: Sau Thánh Lễ chiều
Chúa Nhật: Sau các Thánh Lễ
Tới 2:00PM