mass time button
Giờ Lễ
Mass Times
Ban Tho

Sứ Mạng Giáo Xứ

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Happy Valley, Oregon có sứ mạng:

✠  Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.

✠  Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.

✠  Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.

✠  Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Thông Tin Cập Nhật / Breaking NewsPhụng Vụ Tổng Quát

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH - CÁCH THỨC VÀ HƯỚNG DẪN

Ban Tho

Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu

Các con em thuộc GX Đức Mẹ La Vang được liên tục hướng dẫn giáo lý từ lớp mẫu giáo tới lớp 4 tại Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang. Trong suốt năm học lớp 4, chương trình Giáo Lý chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

Các thủ tục, chương trình, thời khóa biểu sinh hoạt do Ban Giáo Lý Trường GL & VN La Vang đảm nhận với sự hợp tác của các phụ huynh học sinh của các lớp 4 trong năm đó. Ngày Rước Lễ Lần Đầu vào đầu Tháng Năm hàng năm.

Học Giáo Lý Tân Tòng

Lớp này được thường được bắt đầu từ tuần thứ 2 tháng 9 cho tới đến Phục Sinh năm kế. Xin điền đơn và nộp lại văn phòng Giáo Xứ

Mẫu đơn | PDF form  

Bí Tích Hôn Phối

Mục đích bản hướng dẫn này là để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang.

Hướng Dẫn  Mẫu đơn | PDF form  

Xức Dầu

Xin liên lạc qua số điện thoại khẩn cấp - sức dầu 971-506-6019. Để tiện cho việc Phụng Vụ Bí Tích, xin cử người đi chung hướng dẫn khi mời các Linh Mục đến tư gia hay bệnh viện nào đó.

Phụng Vụ Tang Lễ

Để giúp giáo dân thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nhanh chóng trong việc xin tổ chức lễ tang và các nghi thức cho người quá cố. BCH/HĐGX xin liệt kê các tiến trình tang gia cần phải làm và nhiệm vụ của GX đối với người quá cố, nếu người quá cố là thành viên của Giáo Xứ. Xin đọc thêm chi tiết trong "Những Điều Tang Gia Cần Lưu Ý" bên dưới

Những Điều Tang Gia Cần Lưu Ý