Lịch Sử Trung Tâm Mục Vụ

Từ đầu năm 1978 con số người tị nạn đổ về thành phố Portland mỗi ngày một đông. Ngoài người tị nạn Việt Nam, còn có nhiều sắc tộc khác từ Đông Nam Á, trong đó có Lào, Cam Bốt, và Việt gốc Hoa, Cha Cao Đăng Minh, Cha Phạm Văn Ninh, Cha Trần Công Nghị và Cha Hồng Phúc mới từ bên Pháp sang đã trình lên Toà Tổng Giáo Phận đề án thành lập một cơ sở Mục Vụ nhằm giúp đỡ các sắc tộc này. Toà Tổng Giáo Phận đã chấp nhận trên nguyên tắc. Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á đã được thành lập qua mô thức của các Trung Tâm Mục Vụ thuộc các Tổng Giáo Phận khác với nhiều người thiểu số. Ngày 21 tháng 01 năm 1981, Đức Tổng Giám Mục Cornelius M. Power ký sắc lệnh chính thức thành lập Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á tức Southeast Asia Vicariate. Cho đến nay, Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á vẫn tiếp tục cung ứng các nhu cầu mục vụ cho các sắc tộc trên, và ba cộng đồng Công Giáo vùng phụ cận.Lịch Sử Hành Hương

Kể từ sau 1975, khi người Việt quốc gia đặt chân đến xứ sở tự do này và khi người Công giáo Việt nam quy tụ thành một cộng đoàn sinh hoạt trong khuôn khổ “Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á” thì tại đồi Grotto hằng nằm vào tháng 7 Dương lịch, trong dịp lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, cộng đoàn Giáo hữu người Việt vùng Tây Bắc gồm hai Tiểu bang Oregon và Washington, có thông lệ tổ chúc một cuộc hành hương để giáo hữu có dịp cầu nguyện, dâng hoa ca ngợi Đức Mẹ đồng thời dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho họ một chỗ dừng chân lý tưởng, nếu không muốn nói nơi đây chính là vùng “đất hứa” giống như vùng đất mà xưa trong Cựu Ước Chúa đã dành cho Dân Người (dân Do Thái xưa) sau khi thoát khỏi cuộc sống lưu dày trong 40 năm đầy gian lao khổ ải tại Ai Cập.


Các Hội Đoàn

duc me lavang

✠  Ban Phụng Vụ

  • Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
  • Ban Giúp Lễ
  • Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

✠  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

✠  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

✠  Ban Mục Vụ Gia Đình

✠  Nhóm Thăm Viếng Bệnh Nhân

✠  Ban An Ninh Trật Tự

✠  Hội Hiệp Sĩ Fatima

✠  Phong Trào Cursillo

✠  Ca Đoàn Hồng Ân

✠  Ca Đoàn Cecilia

✠  Ca Đoàn La Vang

✠  Ca Đoàn Lòng Chúa Thương Xót - GH Giuse

✠  Ca Đoàn Chúa Chiên Lành - GH Giuse

✠  Ca Đoàn Thánh Linh

✠  Ca Đoàn Thiếu Nhi

✠  Ca Đoàn Seraphim

✠  Ca Đoàn Lazarô

✠  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

✠  Hội Ái Hữu Vinh

✠  Hội Đồng Hương Kênh Năm

✠  Hội Đồng Hương Tam Tòa

✠  Hội Đồng Hương Trà Cổ

✠  Hội Hiệp Sĩ Knight of Columbus

✠  Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn