Lịch Sử Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang

Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang được thành lập vào khoảng năm 1980. Lớp học Việt Ngữ đầu tiên là niên khoá 1980-1981. Phụ trách ban giáo dục do Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh đảm nhiệm. Cha Chánh xứ lúc bấy giờ là Cha Vinh Sơn Cao Đăng Minh. Sỉ số học sinh lúc đó là khoảng 120 em từ Mẫu Giáo đến lớp Ba. Thành phần giảng viên được thành lập do một số anh chị em bạn hữu có tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, yêu quê hương, và ước mong với tấm lòng thiện nguyện sẽ giúp ích gì đó cho những người con Việt được sinh ra và lớn lên nơi xứ lạ quê người. Lúc đó ban giảng huấn Việt Ngữ có khoảng 8-10 giảng viên. Bộ sách giáo khoa Việt Ngữ đầu tiên do Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh soạn thảo.

Từ đó đến nay trường Giáo Lý và Việt Ngữ liên tục hoạt động và phát triển mạnh mẽ. Với con số học sinh ngày càng đông, thành phần giảng viên-cộng tác viên thiện nguyện cũng được gia tăng hầu đáp ứng nhu cầu và giúp cho việc giảng dạy có hiệu quả hơn. Cho đến nay trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang đã có đủ 13 cấp lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 12 và lúc cao điểm có hơn 1000 học sinh và trên 70 giảng viên-cộng tác viên.

Ghi Danh Niên Khóa 2019 - 2020


✠  Phiếu Điểm và Đơn Ghi Danh:
Đã được gởi qua bưu điện nếu chưa nhận được, xin liên lạc với VPGD.

✠  Nộp đơn ghi danh và học phí:
Xin gởi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Giáo Xứ: 5404 NE Alameda Street, Portland, Oregon 97213, và sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tại Văn Phòng Giáo Xứ. VPGD sẽ gởi biên nhận về cho quý vị. Văn Phòng Giáo Dục sẽ mở cửa sau các Thánh Lễ 9:00 và 11:00 giờ sáng ngày Chúa Nhật 14, 21, 28 tháng 7 và ngày 4, 11 tháng 8.

✠  Hạn chót ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 8, năm 2018.
Nếu ghi danh sau ngày này, thì phải đóng $50.00 lệ phí trễ nếu còn chỗ. Vì phải xếp lớp cho các em học sinh nên chúng tôi sẽ KHÔNG nhận đơn ghi danh sau ngày 11 tháng 8, 2019.

✠  Khai Giảng Niên Khóa 2019-2020:
Ngày 8 tháng 9, năm 2019.

Ban Giáo Lý

divider

Ban Việt Ngữ

divider

Văn Phòng

divider

Hội Phụ Huynh Học Sinh

divider

Ban Giám Thị

divider

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ

divider