“Họ Hết Rượu Rồi” (Ga 2:3)

Thứ Sáu 5/7 - Thứ Bảy 6/7- Chúa Nhật 7/7/2024

Xin trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và tất cả cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự đại hội Đức Mẹ LaVang Oregon năm 2024, và hiệp lời với chúng con để Tạ Ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ Lavang, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Speakers


Đức Tổng Giám Mục

Alexander King Sample

Đức Tổng Giám Mục
Giám Mục Phó

Peter Smith

Đức Cha Phó
Cựu Tổng Giám Mục

John G. Vlazny

Đức Cựu Tổng Giám Mục
Cha Tĩnh

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Chánh Xứ
Cha Giảng Phòng

Lm Phanxicô Vũ Thế Toàn

Cha Giảng Thuyết
Cha Giảng Phòng

Lm Randy Hoàng

Cha Giảng Thuyết
Sr Giảng Phòng

Sơ Kim Ngân Bùi

Sơ Giảng Thuyết

Singers


Mai Thiên Vân

Mai Thiên Vân

Ca Sĩ
Diễm Liên

Diễm Liên

Ca Sĩ
Đoàn Lâm

Đoàn Lâm

Ca Sĩ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢOHội Thảo Chung

MẸ MARIA
Lm. Phanxicô Vũ Thế Toàn(Nhà Thờ)
divider

Chủ Đề #1: MẸ MARIA: MẪU GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN

Chủ Đề #2: MẸ MARIA: MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁOHội Thảo Giới Trẻ

Lm Randy Hoàng, SDB (Squad Room)
divider

Topic #1: "How To Forgive The UnFogivable"

Sơ Maria Kim Ngân Bùi(Squad Room)

Topic #2: “Maria: Model of Evangelization"


hanh huong photo

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LAVANG

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
11731 SE STEVENS RD.
HAPPY VALLEY, OR. 97086

THỨ SÁU

Buổi sáng: Đón tiếp quý khách Hành Hương,

3:00pm - 3:30pm: Chầu Thánh Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót (Nhà Thờ)

4:00pm - 6:00pm: Giải Tội

6:30pm - 7:00pm: Hoạt Cảnh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

7:00PM: Rước Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

7:00PM: Thánh Lễ Khai Mạc Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Đức Cha Peter Smith chủ tế & giảng thuyết.

8:15pm – 9:00pm: Rước Kiệu Thánh Thể

9:00pm - 10:00pm Chầu Thánh Thể


THỨ BẢY

8:00am: Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Bệnh Nhân & Xức Dầu Bệnh Nhân. (Nhà Thờ)

10:00am – 11:45am: HỘI THẢO 1
Chủ Đề #1: "MẸ MARIA: MẪU GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN" Lm. Phanxicô Vũ Thế Toàn (Nhà Thờ)
Topic #1: “How To Forgive The UnFogivable” Lm Randy Hoàng (Squad Room)

10:00am – 11:45am: Giải Tội

12:00 trưa: Ăn Trưa

2:00pm – 4:00pm: HỘI THẢO 2
Chủ Đề #2: "MẸ MARIA: MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO" Lm. Phanxicô Vũ Thế Toàn(Nhà Thờ)
Topic #2: “Maria: Model of Evangelization" Sơ Maria Kim Ngân Bùi(Squad Room)

3:00pm – 5:00pm: Giải Tội

5:30pm: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Lavang

6:00pm: Thánh Lễ Trọng Thể kính Đức Mẹ Lavang. Đức Cựu Tổng Giám Mục John G. Vlazny chủ tế & giảng thuyết.

7:30pmCơm Tối

8:00pm – 11pm: Chương trình văn nghệ (Hội Trường)


CHÚA NHẬT

8:00am: Nghi Thức Tưởng Niệm các chiến sĩ trận vong, những nạn nhân của chiến tranh, và các thuyền nhân chết trên biển cả trên đường tìm Tự Do.

8:30am: Rước Kiệu Cung nghinh Đức Mẹ La Vang.

9:30am: Dâng Hoa kính Đức Mẹ La Vang do Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang Phụ Trách.

10:00am: Thánh Lễ Đại Trào Kính Trọng Thể Tạ Ơn Chúa và Biệt Kính Đức Mẹ La Vang và Cầu Nguyện Cho Tự Do Dân Chủ. Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample chủ tế & giảng thuyết, cùng với quý Đức Cha, Đức Ông và quý cha đồng tế. Đức Tổng Giám Mục sẽ ban phép lành trọng thể và kết thúc Ba Ngày Đại Hội.

Note: Sau Thánh Lễ Đại Trào bế mạc, quán ăn của Giáo Xứ vẫn tiếp tục phục vụ quý khách