“GIA ĐÌNH TRƯỚC THÁCH ĐỐ CỦA MỘT XÃ HỘI VẮNG BÓNG THIÊN CHÚA”

Thứ Sáu 1/7 - Thứ Bảy 2/7- Chúa Nhật 3/7/2022

Xin trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và tất cả cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự đại hội hành hương năm 2022, và hiệp lời với chúng con để Tạ Ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ Lavang, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Speakers


Đức Tổng Giám Mục

Alexander King Sample

Đức Tổng Giám Mục
Giám Mục Phó

Peter Smith

Đức Cha Phó
Cựu Tổng Giám Mục

John G. Vlazny

Đức Cựu Tổng Giám Mục
Cha Tĩnh

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Chánh Xứ
Cha Giảng Phòng

Lm Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT

Cha Giảng Thuyết
Cha Giảng Phòng

Rev. Antôn Việt Nguyễn, DCCT

Cha Giảng Thuyết

Singers


Vợ Chồng Quốc Khanh-Thùy Linh

Quốc Khanh - Thục Linh

Ca Sĩ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢOHội Thảo Chung

GIA ĐÌNH TRƯỚC THÁCH ĐỐ CỦA MỘT XÃ HỘI VẮNG BÓNG THIÊN CHÚA
Lm Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT (Nhà Thờ)
divider

Chủ Đề #1: Cánh Cửa

Chủ Đề #2: Cái Nhìn

Chủ Đề #3: Buông BỏHội Thảo Giới Trẻ

Hope is Here
Rev. Antôn Việt Nguyễn, CSsR. (Squad Room)
divider

Topic #1: "Who am I & The Purpose of Life”

Topic #2: “Broken & Beloved”

Topic #3: Sharing in Missions


hanh huong photo

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
11731 SE STEVENS RD.
HAPPY VALLEY, OR. 97086

THỨ SÁU

Buổi sáng: Đón tiếp quý khách Hành Hương,

2:00pm - 3:00pm: Giải Tội

3:00pm - 3:30pm: Chầu Thánh Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót (Nhà Thờ)

4:30pm - 5:00pm: Hoạt Cảnh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

5:15PM: Rước Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

5:30PM: Thánh Lễ Khai Mạc Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Đức Cha Peter Smith chủ tế & giảng thuyết.

6:30pm – 7:30pm: Rước Kiệu Thánh Thể & Chầu Chung.

7:30pm – 8:30pm: Ăn tối

8:30pm – 10:00pm: HỘI THẢO 1
Chủ Đề #1: Cánh Cửa Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT (Nhà Thờ)
Topic #1: "Who am I & The Purpose of Life” Rev. Antôn Việt Nguyễn, CSsR.(Squad Room)

10:30pm: Nghỉ đêm


THỨ BẢY

8:00am: Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Bệnh Nhân & Xức Dầu Bệnh Nhân. (Nhà Thờ)

9:30am – 11:30am: HỘI THẢO 2
Chủ Đề #2: Cái Nhìn Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT (Nhà Thờ)
Topic #2: “Broken & Beloved” Rev. Antôn Việt Nguyễn, CSsR.(Squad Room)

12:00 trưa: Ăn Trưa

1:30pm – 3:30pm: HỘI THẢO 3
Chủ Đề #3: Buông Bỏ Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT (Nhà Thờ)
Topic #3: Sharing in Missions Rev. Antôn Việt Nguyễn, CSsR.(Squad Room)

3:30pm – 5:30pm: Giải Tội

5:30pm: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Lavang

6:00pm: Thánh Lễ Trọng Thể kính Đức Mẹ Lavang. Đức Cựu Tổng Giám Mục John G. Vlazny chủ tế & giảng thuyết.

7:30pmCơm Tối

8:00pm – 11pm: Chương trình văn nghệ (Hội Trường)


CHÚA NHẬT

8:00am: Nghi Thức Tưởng Niệm các chiến sĩ trận vong, những nạn nhân của chiến tranh, và các thuyền nhân chết trên biển cả trên đường tìm Tự Do.

8:30am: Rước Kiệu Cung nghinh Đức Mẹ La Vang.

9:30am: Dâng Hoa kính Đức Mẹ La Vang do Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang Phụ Trách.

10:00 trưa: Thánh Lễ Đại Trào Kính Trọng Thể Tạ Ơn Chúa và Biệt Kính Đức Mẹ La Vang và Cầu Nguyện Cho Tự Do Dân Chủ. Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample chủ tế & giảng thuyết, cùng với quý Đức Cha, Đức Ông và quý cha đồng tế. Đức Tổng Giám Mục sẽ ban phép lành trọng thể và kết thúc Ba Ngày Đại Hội.

Note: Sau Thánh Lễ Đại Trào bế mạc, quán ăn của Giáo Xứ vẫn tiếp tục phục vụ quý khách hành hương