Chúc Mừng!

Cha Chánh Xứ và toàn thể giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chia sẻ niềm vui cùng gia đình các anh chị trong dịp con của anh chị được lãnh Bí Tích Thánh Tẩy.

Lớp Hướng Dẫn về Bí Tích Thánh Tẩy chuẩn bị cho cha mẹ ruột và cha mẹ đỡ đầu những kiến thức và đức tin cần thiết, hầu thông hiểu một cách rõ rệt về Bí Tích Thánh Tẩy cũng như vai trò của mình là một cha mẹ Công Giáo trong quá trình hình thành đức tin của con cái.

Là phụ huynh, tôi phải theo các điều kiện gì?

Ít nhất một phụ huynh phải là người Công giáo, cam kết giáo dục con cái theo đức tin Công giáo và tham dự lớp chuẩn bị rửa tội. Giáo xứ khuyến khích cả hai cha mẹ tham dự lớp chuẩn bị nói trên. Địa phận Portland bắt buộc cha mẹ phải trình giấy khai sinh trước khi rửa tội. Khi đi tham dự lớp chuẩn bị, xin mang theo một bản sao giấy khai sinh của em bé sẽ lãnh phép rửa tội, nếu đã sinh.

Là cha/mẹ đỡ đầu, tôi phải theo các điều kiện gì?

Cha mẹ đỡ đầu có trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ trong việc giáo dục (nếu cần, phải trực tiếp giáo dục) đứa bé trong đức tin Công Giáo. Thông thường, một đứa trẻ có hai cha mẹ đỡ đầu, nhưng chỉ có một là cần thiết. Cha mẹ đỡ đầu phải ít nhất 16 tuổi, là người Công giáo thuần thành, và đã chịu các Bí tích Thánh Tẩy, Thánh Thể và Thêm Sức. Nếu đã kết hôn, cuộc hôn nhân phải được theo luật của Giáo Hội Công Giáo. Cha mẹ đỡ đầu phải chứng minh mình đã theo học lớp chuẩn bị trước khi đỡ đầu rửa tội cho đứa trẻ. Một Kitô hữu ngoài Công Giáo chỉ có thể làm người chứng và vẫn cần cha mẹ đỡ đầu Công giáo.

Tôi đã học lớp chuẩn bị cách đây vài năm, tôi có cần học lại không?

Nếu phụ huynh hoặc người đỡ đầu đã tham dự lớp chuẩn bị, thì không cần phải học lại. Tuy nhiên nếu đã học trên 3 năm, giáo xứ khuyến khích phụ huynh hoặc người đỡ đầu nên tham dự lớp chuẩn bị lần nữa.

Khi nào giáo xứ tổ chức lớp Hướng dẫn?

Giáo xứ sẽ tổ chức lớp vào mỗi tối thứ Sáu đầu tháng từ 7 đến 9 giờ tối.

Tôi nên tham dự lớp trước hay sau khi sinh con?

Giáo xứ khuyến khích phụ huynh nên tham dự lớp chuẩn bị trước khi sinh con.

Tôi ghi danh bằng cách nào?

Xin điền vào phiếu ghi danh đính kèm và đem đến hoặc gửi đến văn phòng giáo xứ.

Lớp học có lệ phí không?

Không (No), lớp học hoàn toàn miễn phí.