II - Những Việc Cần Làm Sau Khi Liên Lạc Với Nhà Quàn

 • Liên lạc với văn phòng Mục Vụ trong giờ làm việc ở số phone (503) 249-5892 để sắp xếp những việc như Thánh Lễ Đưa Chân, Nghi Thức Phát Tang, chương trình cầu nguyện, thánh lễ an táng, in sách, chọn bài đọc…
 • Nếu tang quyến có thân nhân là linh mục đến tham dự lễ an táng, thì xin báo cho cha Chánh Xứ biết để thuận tiện cho việc sắp xếp các thánh lễ và trong các nghi thức an táng.
 • Xin lưu ý những điểm sau:
  • Gia đình được khuyến khích đọc sách Thánh trong các thánh lễ và trong các nghi thức cầu nguyện cho người quá cố. Nhưng xin chọn người có khả năng đọc, và đọc rõ ràng mạch lạc (Tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được).
  • Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang có truyền thống Lần Chuỗi Mân Côi cho người quá cố trong ngày lễ cử hành Nghi Thức Phát Tang, xin gia đình tang quyến đến sớm để đọc kinh cho người thân của mình.
  • Khuyến khích con cháu, và người thân của người quá cố dọn mình đi xưng tội, để chuẩn bị sốt sắng tham dự thánh lễ an táng của người thân.
  • Trong ngày lễ, gia đình có thể cử người lên để cám ơn cộng đoàn phụng vụ. Lời cám ơn chỉ giới hạn tối đa trong vòng 3 phút. KHÔNG ĐỌC ĐIẾU VĂN HAY NHỮNG GÌ KHÁC NGOÀI LỜI CÁM ƠN.

Sau đây là địa chỉ và số phone của nhà quàn của Tổng Giáo Phận Portland.

Gethsemani Catholic Cemetery

11666 SE Stevens Rd,
Happy Valley, OR 97086
Tel: (503) 659-1350

Mt Calvary Catholic Cemetery

333 SW Skyline Blvd.
Portland OR 97221
Tel: (503) 292-6621