Số Truy Nhập / Visitor: 257,321
promo image

Xin chào mừng và cám ơn quý vị đến thăm Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang tại Portland, Oregon. Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland dưới sự chỉ thị của Đức Tổng Giám Mục Alexander K. Sample. Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh là cha Chánh Xứ cùng ba Linh Mục phụ tá được bổ nhiệm để hướng dẫn hơn 5,000 giáo dân Việt Nam. Giáo Xứ đã được thành hình và hoạt động từ mùa Hè năm 1975.

SỨ MẠNG GIÁO XỨ

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon có sứ mạng:

✠  Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.

✠  Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.

✠  Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.

✠  Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.