NavigationĐại Hội Hành Hương năm 2009

KỶ NIỆM 34 NĂM LY HƯƠNG

CHỦ ĐỀ: Giáo Dục Gia Đình

Từ ngày 3/7/2009 đến ngày 5/7/2009

TỔ CHỨC TẠI: TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐÔNG NAM Á
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
5404 NE. ALAMEDA DR.
PORTLAND, OREGON 97213

&
NÚI ĐỨC MẸ SẦU BI (THE GROTTO)
THE NATIONAL SANCTUARY OF OUR SORROWFUL MOTHER
NE. 85TH & SANDY BOULEVARD
PORTLAND, OREGON 97220

Chương Trình Đại Hội Hành Hương năm 2009

Thứ Sáu (3/7/2009)

10:00 AM – 4:30 PM: Tiếp đón các phái đoàn và khách hành hương
 • Địa điểm: Văn phòng HĐGX
7:00 PM Thánh lễ khai mạc đại hội
 • Địa điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang
 • Chủ tế: LM. Phaolô Cao Thế Bình, S.D.D
 • Chia Sẻ: L.M. Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh, S.D.D
8:00 PM – 11:00 PM: Chương trình văn nghệ (có 2 ca sĩ: Tú Quyên & Quốc Hùng)
 • Địa điểm: Khán đài

Thứ Bảy (4/7/2009)

8:00 AM – 9:00 AM Tập họp các phái đoàn & khách hành hương
 • Giới thiệu các phái đoàn tham dự
 • Thánh lễ: do LM. Phaolô Cao Thế Bình, SDD chủ tế
 • Địa điểm: Nhà Nguyện
9:00AM – 10:00AM Bí Tích Giao Hòa
9:00AM – 12:00PM Chầu Thánh Thể (9:00-10:00 ĐH K5, 10:00-11:00 LMTT, 11:00-12:00 ĐH Tam Tòa)
10:00AM – 12:00PM Giảng về Hôn Nhân Gia Đình
 • Do LM. Cha Tiến Lộc hướng dẫn
 • Địa Điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang
12:00 – 1:00PM Ăn Trưa
2:00 PM – 5:00 PM
 • Hội Thảo cho giới trẻ
 • Hội thảo Do L.M. Phaolô Phạm Quốc Hưng, S.J & L.M. Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh, S.D.D phụ trách
 • Địa điểm: Nhà nguyện
2:00 PM – 5:00 PM
 • Hội thảo tiếp tục về gia đình
 • Do cha Tiến Lộc hướng dẫn
 • Địa điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang
5:00PM – 6:00 PM: Bí Tích Giao Hòa
6:30PM – 7:00 PM
 • Hoạt Cảnh Thánh Tự Đạo Việt Nam
 • Tôn Vinh Các Thánh Tự Đạo Việt Nam
 • Địa Điểm: Khán đài GX Đức Mẹ La Vang
7:00PM – 9:00PM
 • Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 • Địa Điểm: Khán đài GX Đức Mẹ La Vang
9:30 – 11:30PM
 • Sinh Hoạt Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Địa điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang
11:30PM - 12:00AM
 • Cầu Nguyện theo Taizé
 • Địa điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang

Chủ Nhật (05/07/2009)

10:00AM – 2:00 PM