NavigationChương Trình Sinh Hoạt Giáo Xứ năm 2008

Ngày Các Ngày cần biết Thánh Lễ - Sinh Hoạt
Tết Tây Thứ Ba 1 tháng 1 Maria Mẹ Thiên Chúa - Happy New Year 2008 8:00 AM & 10:00 AM
Thứ Tư 6 tháng 2 Thứ Tư lễ Tro    8:00 AM & 12:00 PM & 7:00 PM
Thứ Bảy 09 tháng 2 Hội chợ tết cho thiếu nhi   10:00 AM - 3:00 PM
Thứ Bảy 09 tháng 2 Thánh Lễ Giao Thừa  7:00 PM ĐTGM dâng lễ
Chủ Nhật 10 tháng 2 Mùng Một 7:00 AM & 9:00 AM & 11:00 AM
Thứ Hai 11 tháng 2 Mùng Hai 7:30 AM & 7:00 PM
Thứ Ba 12 tháng 2 Mùng Ba 7:30 AM & 7:00 PM
TBA Tĩnh tâm Mùa Chay   (Cha Giảng Phòng - TBA)
Tuần Thánh
Thứ Năm 20 tháng 3 Thánh Lễ Tiệc Ly Nghi Thức rửa chân & Chầu Thánh Thể @ 7:00 PM
Thứ Sáu 21 tháng 3 Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa
Ngắm Đàng Thánh Giá ngoài trời 6:30 PM
Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá Ngay sau khi ngắm Đàng Thánh Giá
Ngắm 15 & Táng xác 9:30 PM - 11:30 PM
Thứ Bảy 22 tháng 3 Đại lễ Vọng Phục Sinh
Ngắm Đàng Thánh Giá trong nhà thờ 7:00 PM
Ngắm 5
Dọn nhà thờ 9:30 PM
Lễ Vọng Phục Sinh & Rửa tội Tân tòng 10:00 PM
Chủ Nhật 23 tháng 3 Lễ Phục Sinh Sunday 8:30 AM & 11:00 AM
Chủ Nhật 4 tháng 5 Rước Lễ lần đâu Thánh Lễ @ 4:00 PM
Chủ Nhật 11 tháng 5 Lễ Chúa Thiên Thần Hiện Xuống
Bí Tích Thêm Sức
(Lễ Hiền Mẫu - Mother Day)
Thánh Lễ @ 4:00 PM
Chủ Nhật 25 tháng 5 Lễ Mình & Máu TC
Chủ Nhật 8 tháng 6 Lễ bế giảng niên học
Lễ ngoài khán đài 9:00 AM
4-6 tháng 07 - Hành hương 2008
Thứ Sáu 4 tháng 7 Khai Mạc HH 2008 Tháng Lễ @ 7:00 PM
Thứ Bảy 5 tháng 7 Sinh Hoạt (TBA)
Hoạt cảnh & Thánh Lễ Tại Khán Đài @ 6:00 PM
Chủ Nhật 6 tháng 7 Đại Lễ HH 2008 Tại Grotto @ 10:00 AM - 2:00 PM
Thứ Bảy 19 tháng 7 Lễ Khấn DMTG Thánh Lễ @ 9:00 AM
Thứ Sáu 15 tháng 8 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Thánh Lễ 8:00 AM & 12:00 & 7:00 PM
Chủ Nhật 17 tháng 8 Lễ Bổn Mạng GX Thánh Lễ tại khán đài @ 9:00 AM
29-31 tháng 8 Trại về nguồn GX Địa điểm (TBA)
Chủ Nhật 14 tháng 9 Trung Thu 3:00pm - 8:30pm
Thứ Bảy 1 tháng 11 Lễ Các Thánh Thánh Lễ 8:00 AM & 6:00 PM
3-6 tháng 11 Thánh Lễ cầu cho các linh hồn 6:00 PM
Thứ Hai 3 tháng 11 Chiến sĩ trận vong, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm 6:00 PM
Thứ Ba 4 tháng 11 Cầu cho Ông Bà, Cha Mẹ 6:00 PM
Thứ Tư 5 tháng 11 Cầu cho CLH Mồ Côi, Người Vượt Biển, Nạn nhân Khủng Bố và Bão Lụt. 6:00 PM
Thứ Năm 6 tháng 11 Cầu cho Linh Mục Tu Sĩ (ĐC. Cornelius Power, ĐC. Paul Waldschmidt, Cha Phaolô, Cha Gioan Baotixita) 6:00 PM
(TBA) Thánh lễ cầu cho các linh hồn ngoài nghĩa trang Gethsemani 10:00 AM
Chủ Nhật 23 tháng 11 Lễ Chúa Kitô Vua
Thứ Năm 27 tháng 11 Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Thánh Lễ 10:00 AM
1-7 tháng 12 Tĩnh Tâm Mùa Vọng Linh Mục Tầm Thường
Thứ Hai 8 tháng 12 Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Thánh Lễ 8:00 AM & 7:00 PM
Tháng 12 (TBA) Trình diễn Thánh ca 7:00pm
Thứ Tư 24 tháng 12 Lễ Vọng Giáng Sinh 6:00pm lễ Thiếu Nhi - 10:30pm toàn GX
Thứ Năm 25 tháng 12 Lễ Giáng Sinh Thánh Lễ 8:30 AM - 11:00 AM

Bổn Mạng & Thụ Phong Linh Mục

Ngày Lễ Bổn Mạng
25 tháng 1 Thánh Phaolô TĐ Bổn Mạng Nhóm Cursillo
19 tháng 3 Thánh Giuse Bổn Mạng Cha Đăng + Phúc
7 tháng 4 Lễ Quan Thầy ban Giáo Dục (Thánh Gioan Lasan) Thánh Lễ @ 1:00 PM
29 tháng 4 Thụ Phong LM Cha Ninh April 29, 1967
1 tháng 5 Thánh Giuse Thợ & Thụ phong LM Bổn Mạng & Thụ phong LM Cha Hậu May 1, 1969
11 tháng 5
(Sau CN 7 Phục Sinh)
Lễ Chúa TTHX Bổn Mạng CĐ Thanh Niên & Nhóm Chúa Ba Ngôi
25 tháng 5
(Sau CN Chúa Ba Ngôi)
Lễ Mình & Máu TC Bổn Mạng Nhóm TTV TT + PT Thiếu Nhi TT
29 tháng 6 Thụ Phong LM Cha Đăng June 29, 2002
25 tháng 7 Thánh Giacôbê Bổn Mạng Cha Ninh
15 tháng 8 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Hội Ái Hữu Vinh
27 tháng 8 Thánh Monica Bổn Mạng CBMCG
29 tháng 9 Lễ Tổng Lãnh TT Micae Bổn Mạng Ban ANTT
7 tháng 10 Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng ĐH Trà Cổ
28 tháng 10 Thụ Phong LM Cha Phúc Oct 28, 1995
23 tháng 11
(Sau CN 33 Thường Niên)
Lễ Chúa Kitô Vua Bổn Mạng Đoàn LMTT
24 tháng 11 Các Thánh Tử Đạo VN Bổn Mạng CĐ Lavang
8 tháng 12 Đức Mẹ Vô Nhiễm Bổn Mạng ĐH Tam Tòa + Kênh 5
31 tháng 12 Lễ Thánh Gia Bổn Mạng Hội PHHS + Nhóm Thăng Tiến HN

Họp Thường Kỳ Toàn Giáo Xứ

Ngày Mục Đích Giờ và Địa Điểm
Bảy 12 tháng 1 năm 2008 Chuẩn bị Giao Thừa & Tết Nguyên Đán 7:10PM Tại Phòng LaVang
Bảy 8 tháng 3 năm 2008 Chuẩn bị chương trình Phục Sinh 7:10PM Tại Phòng LaVang
Bảy 10 tháng 5 năm 2008 Chuẩn bị Hành Hương 7:10PM Tại Phòng LaVang
Bảy 12 tháng 7 năm 2008 Chuẩn bị Bổn mạng GX & Trại hè 7:10PM Tại Phòng LaVang
Bảy 13 tháng 9 năm 2008 Chuẩn bị Lễ các linh hồn & Trung Thu 7:10PM Tại Phòng LaVang
Bảy 8 tháng 11 năm 2008 Chuẩn bị lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh 7:10PM Tại Phòng LaVang

Back on top ^