NavigationBản Hướng Dẫn Các Thánh Lễ

Và Nghi Thức Cho Người Quá Cố

(Sẽ được bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008)

Để giúp giáo dân thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nhanh chóng trong việc xin tổ chức lễ tang và các nghi thức cho người quá cố. BCH/HĐGX xin liệt kê các tiến trình tang gia cần phải làm và nhiệm vụ của GX đối với người quá cố, nếu người quá cố là thành viên của Giáo Xứ.

 1. Thông báo:
  • Tang gia thông báo ngay cho cha chánh xứ, cha chánh xứ sẽ thu thập các tin tức liên quan để lập chương trình, báo cho cha phó in sách lễ tang và báo cho các ban liên hệ (ban phụng vụ, ban xã hội).
 2. Lễ đưa chân
  • Tang gia liên lạc với cha chánh xứ để xin lễ đưa chân.
 3. Lễ phát tang:
  1. Tang gia liên lạc với cha chánh xứ để xin lễ phát tang.
  2. Nếu xin lễ vào các ngày thường thì được để hình người quá cố, nếu xin lễ vào chiều Thứ Bẩy, từ 05:00 chiều, thì không được để hình, vì là Lễ ngày Chúa Nhật.
  3. Ban phụng vụ sẽ được thông báo để chuẩn bị cho lễ phát tang.
  4. Các bài đọc theo lễ ngày thường, không theo các bài đọc lễ an táng như trước đây.
  5. Hát một bài hát lễ an táng khi cha chủ tế xông hương hình người quá cố.
 4. Đọc kinh tại nhà quàn.
  1. Ngày đọc kinh của GX sẽ có một linh mục ra nhà quàn chủ sự, nếu nhà quàn ở trong thành phố Portland và vùng lân cận.
  2. Ngoài ra, nếu người quá cố thuộc đoàn thể, hội đoàn nào thì cha tuyên uý của hội đoàn đó có thể ra nhà quàn chủ sự đọc kinh theo thủ bản, nội quy của hội đoàn đó.
 5. Thánh lễ an táng.
  1. Linh mục chánh xứ sẽ cử một linh mục chủ tế Thánh Lễ an táng, tang gia có thể mời các linh mục khác đồng tế.
  2. Giáo Xứ sẽ tuân theo giáo luật, luật của Điạ Phận về các nghi thức cử hành lễ an táng trong Thánh Đường, ngoài hình ảnh người quá cố, không được trưng bày bất cứ gì khác, trường hợp đặc biệt phải liên lạc xin cha chánh xứ.
  3. Xin lưu ý phần cám ơn của tang gia chỉ được ngắn gọn trong vòng 05 phút.
  4. Trong khi cử hành thánh lễ, nếu có điều gì không phù hợp với Giáo Luật và luật của Điạ Phận thì linh mục chủ tế có nhiệm vụ nhắc nhở.
 6. Di quan ra nghĩa trang.
  • Nếu được tang gia mời và cung cấp phương tiện, trong phạm vi tiểu bang Oregon, một Linh mục của GX sẽ đưa tiễn người quá cố ra nghĩa trang và cử hành các nghi thức tại nghĩa trang.
 7. Nghĩa vụ của tang gia
  1. Tang gia không phải trả bất cứ chi phí nào cho GX, ngoài tiền in sách lễ, hiện nay là $2.00 một cuốn.
  2. Việc xin lễ các Linh Mục là tự nguyện của tang gia.

Bản Hướng Dẫn Các Thánh Lễ Và Nghi Thức Cho Người Quá Cố dưới dạng pdf.