“Đồng Hành & Đối Thoại Theo Gương Mẹ Maria ”

Thứ Sáu 5/7 - Thứ Bảy 6/7- Chúa Nhật 7/7/2019

Xin trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và tất cả cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự đại hội hành hương năm 2019, và hiệp lời với chúng con để Tạ Ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ Lavang, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Speekers


Đức Tổng Giám Mục

Alexander King Sample

Đức Tổng Giám Mục
Giám Mục Phó

Peter Smith

Đức Cha Phó
Cựu Tổng Giám Mục

John G. Vlazny

Đức Cựu Tổng Giám Mục
Cha Tĩnh

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Chánh Xứ
Cha Giảng Phòng

Lm Đinh Văn Nghị, OP

Cha Giảng Thuyết
Cha Giảng Phòng

Rev. Joseph Quang Minh Nguyen

Cha Giảng Thuyết

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢOHội Thảo Chung

Đồng Hành & Đối Thoại Theo Gương Mẹ Maria
Lm Đinh Văn Nghị, OP (Nhà Thờ Lớn)
divider

Chủ Đề #1: Con Đường Nào Ta Đi? Xin Vâng

Chủ Đề #2: “Những Nẻo Đường Chia Xa – Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”

Chủ Đề #3: Đồng Hành Và Đối Thoại Như Mẹ Maria

Chủ Đề #2: “Những Nẻo Đường Chia Xa – Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”
Chủ Đề #3: Đồng Hành Và Đối Thoại Như Mẹ Maria


Hội Thảo Giới Trẻ

Feeling Yourselves from Depression, Anxiety & Stress
Rev. Joseph Quang Minh Nguyen - CSsR.
divider

Topic #1: "I am not OK! So what!”

Topic #2: “How much I worth?”

Topic #3: The Journey “HOME”


hanh huong photo

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
5404 NE Alameda St.
Portland, OR 97213

THỨ SÁU

Buổi sáng: Đón tiếp quý khách Hành Hương, sắp xếp phòng ngủ…

2:00pm - 3:00pm: Giải Tội (Nhà Nguyện)

3:00pm - 3:30pm: Chầu Thánh Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót (Nhà Thờ Lớn) do Lm Giuse Võ Đình Thanh, SDD chủ sự.

4:30pm - 5:00pm: Hoạt Cảnh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Khán Đài) do các Huynh Trưởng Đoàn TNTT Thánh Tâm thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang phụ trách.

5:15PM: Rước Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

5:30PM: Thánh Lễ Khai Mạc Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Khán Đài) Đức Cha Peter Smith chủ tế & giảng thuyết.

6:30pm – 7:30pm: Rước Kiệu Thánh Thể & Chầu Chung.

7:30pm – 8:30pm: Ăn tối

8:30pm – 10:00pm: HỘI THẢO 1
Chủ Đề #1: Con Đường Nào Ta Đi? Xin Vâng. Lm Đinh Văn Nghị, OP (Nhà Thờ Lớn)
Topic #1: "I am not OK! So what!” Rev. Joseph Quang Minh Nguyen, CSsR.(Chapel)

10:30pm: Nghỉ đêm


THỨ BẢY

8:00am: Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Bệnh Nhân & Xức Dầu Bệnh Nhân. Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Vinh, SDD chủ sự & giảng thuyết (Nhà Thờ Lớn)

9:30am – 11:30am: HỘI THẢO 2
Chủ Đề #2: “Những Nẻo Đường Chia Xa – Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” Lm Đinh Văn Nghị, OP (Nhà Thờ Lớn)
Topic #2: “How much I worth?” Rev. Joseph Quang Minh Nguyen, CSsR.(Chapel)

12:00 trưa: Ăn Trưa

1:30pm – 3:30pm: HỘI THẢO 3
Chủ Đề #3: Đồng Hành Và Đối Thoại Như Mẹ Maria. Lm Đinh Văn Nghị, OP (Nhà Thờ Lớn)
Topic #3: The Journey “HOME” Rev. Joseph Quang Minh Nguyen, CSsR.(Chapel)

3:30pm – 4:30pm: Giải Tội (Nhà Nguyện)

4:30pm: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Lavang do Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc phụ trách. (Khán Đài)

5:00pm: Thánh Lễ Trọng Thể kính Đức Mẹ Lavang. Đức Cựu Tổng Giám Mục John G. Vlazny chủ tế & giảng thuyết. (Khán Đài)

6:30pm – 9:45pm: Chương trình văn nghệ (Khán Đài)

10:00pm: Nghỉ Đêm


CHÚA NHẬT

Tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi (The Grotto)
8840 NE Skidmore St.
Portland, OR 97220
Tel: 503-254-7371

9:30am: Tập họp tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi.

10:00am: Nghi Thức Tưởng Niệm các chiến sĩ trận vong, những nạn nhân của chiến tranh, và các thuyền nhân chết trên biển cả trên đường tìm Tự Do.

10:30am: Rước Kiệu Cung nghinh Đức Mẹ La Vang.

11:30am: Dâng Hoa kính Đức Mẹ La Vang do Trường Giáo Lý Việt Ngữ La Vang Phụ Trách.

12:00 trưa: Thánh Lễ Đại Trào Kính Trọng Thể Tạ Ơn Chúa và Biệt Kính Đức Mẹ La Vang và Cầu Nguyện Cho Tự Do Dân Chủ. Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample chủ tế & giảng thuyết, cùng với quý Đức Cha, Đức Ông và quý cha đồng tế. Đức Tổng Giám Mục sẽ ban phép lành trọng thể và kết thúc Ba Ngày Đại Hội.